ویزای مالدیو

اطلاعات گردشگری مالدیو

اطلاعات گردشگری مالدیو

اطلاعات گردشگری مالدیو 1350 500 خانم سپاهی

اطلاعات کلی مالدیو پایتخت: ماله جمعیت:328 هزار نفر واحد پول: روفیه مالدیو زبان رسمی: دیوهی که زبانی هند و اروپایی است دین رسمی: اسلام راهنمای سفر به مالدیو کشور جزیره ای مالدیو در اقیانوس هند…

read more