ویزای شینگن

ویزای ایتالیا

ویزای ایتالیا 636 412 سفرنامه اسرارآمیز

ویزای ایتالیا کشور ایتالیا در حوزه شینگن  می باشد که برای به ایتالیا احتیاج به اخذ ویزای این کشور می باشد.در مرحله مصاحبه و انگشت نگاری حضور شخص متقاضی به همراه مدارکش در سفارت ایتالیا…

read more