ویزای دبی

اطلاعات گردشگری دبی

اطلاعات گردشگری دبی 150 150 خانم سپاهی

دبی یکی از شهرهای مهم امارات متحده عربی  و یکی از هفت امارت امیر نشین امارت متحده عربی است. این شهر بعد از ابوظبی، بیشترین جمعیت را دارد. برای کشف جاذبه های دبی حتما سفری…

read more

اطلاعات گردشگری دبی

اطلاعات گردشگری دبی 1350 500 خانم سپاهی

اطلاعات ضـروری در سفر به دبی اگر در مدت اقامت در دبی نیاز به ویزیت پزشک پیدا کردید ، دو گزینه در اختیار شما است: خصوصی یا دولتی . در صورتی که بیمه پزشکی داشته…

read more
ویزای دبی

ویزای دبی

ویزای دبی 1350 300 سفرنامه اسرارآمیز

ویزای دبیاخذ ویزای دبی اولین شرط ورود به امارات متحده عربی می باشد . جهت دریافت ویزای دبی نیازی به حضور مسافر در سفارت امارات نمی باشد . آژانس سفرنامه اسرارآمیز می تواند به نمایندگی…

read more