ویزای تاجیکستان

ویزای تاجیکستان

ویزای تاجیکستان 1200 800 سفرنامه اسرارآمیز

ویزای تاجیکستان تاجیکستان از لحاظ فرهنگ و زبان بسیار شبیه ایران می باشد به همین علت هموطنان ایرانی استقبال زیادی برای سفر به این کشور دارند برای سفر به تاجیکستان هم، همانند کشورهای دیگر احتیاج…

read more
اطلاعات گردشگری تاجیکستان

اطلاعات گردشگری تاجیکستان

اطلاعات گردشگری تاجیکستان 1350 500 خانم سپاهی

راهنمای سفر به تاجیکستان در همسایگی خودمان کشورهای فوق العاده زیبایی وجود دارند که چندان فاصله زیادی با ایران ندارد. تاجیکستان از جمله کشورهایی است که با گنجینه غنی تاریخی و فرهنگی خود برای گردشگران…

read more

اطلاعات گردشگری تاجیکستان

اطلاعات گردشگری تاجیکستان 1350 500 خانم سپاهی

موقعیت جغرافیایی تاجیکستان تاجیکستان با وسعتی حدود 143 هزار و 100 کیلومتر مربع، در جنوب خاوری آسیای مرکزی، در 36 درجه و 40 دقیقه و 41 درجه و 5 دقیقه پهنای شمالی و 67 درجه…

read more