ویزای استرالیا

اطلاعات گردشگری استرالیا

اطلاعات گردشگری استرالیا

اطلاعات گردشگری استرالیا 1350 500 خانم سپاهی

کشور استرالیا در نیمکره جنوبی قاره اقیانوسیه بین مدار جنوبی 40-10درجه طول شرقی 154-113درجه و میان اقیانوس آرام و اقیانوس هند واقع شده.این کشور با7617930کیلومتر مربع مساحت 7/4برابر ایران و ششمین کشور وسیع جهان است.…

read more