ویزای ارمنستان

اطلاعات گردشگری ارمنستان

اطلاعات گردشگری ارمنستان 1350 500 خانم سپاهی

درباره ارمنستان جمهوری ارمنستان Republic of Armenia با 29800 کیلومتر مربع مساحت، در جنوب غربی منطقه قفقاز و با کمی فاصله از سواحل جنوب شرقی دریای سیاه واقع شده و همچون کمربندی بین مرزهای جمهوری…

read more