تور استانبول

اطلاعات گردشگری استانبول

اطلاعات گردشگری استانبول 1350 500 خانم سپاهی

اطلاعات ضروری سفر به استانبول در ماه ژوئن در استانبول مسابقه Formula 1 برگزار میشود. توصیه میشود اگر میخواهید در آن روزها به استانبول سفر کنید خیلی زودتر هتل خود را رزو کنید. استانبول ۲…

read more