تور آنتالیا

اطلاعات گردشگری آنتالیا

اطلاعات گردشگری آنتالیا

اطلاعات گردشگری آنتالیا 1350 500 خانم سپاهی

درباره آنتالیا یکی از بنادر وشهرهای مهم ترکیه ،آنتالیا است که به عنوان بهشت گردشگری توصیف می شود. آنتالیا٬ در مکانی طبیعی و زیبا واقع شده است. کوههای توروس پوشیده از درختان کاج دریای شفاف…

read more