ویزای آذربایجان

ویزای آذربایجان

1350 300 سفرنامه اسرارآمیز

ویزای آذربایجان

برای سفر به کشور آذربایجان ابتدا باید اقدام به اخر ویزای آذربایجان ( ویزای باکو ) بنمایید . ویزای آذربایجان به سه شکل سینگل (یکبار ورود) ، دبل (دوبار ورود) و مولتی (چندبار ورود) صادر می شود . برای دریافت ویزای توریستی آذربایجان نیازی به حضور مسافر در سفارت نیست ولی برای دریافت سایر ویزاهای آذربایجان قوانین متفاوت می باشد .

 

ویزای الکترونیک آذربایجان

 • قیمت ویزای الکترونیک آذربایجان : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
 • مدت اقامت : ۳۰ روز
 • مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز
 • مدت اخذ ویزای آذربایجان : ۷ روز کاری

 

مدارک مورد نیاز ویزای الکترونیک آذربایجان

برای دریافت ویزای الکترونیک آذربایجان فقط به اسکن پاسپورت ، اسکن عکس و فرم مربوط به سفارت نیاز است و اصل مدارک نیاز نیست . ویزای الکترونیک آذربایجان به صورت برگه صادر می شود .

 

 ویزای باکو (۱ ماهه)

نوع ویزا : ۱ ماهه عادی

قیمت ویزای باکو : ۳۵ دلار

مدت اقامت : ۳۰ روز

مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای آذربایجان : ۳ روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی ۳×۴ ، (در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

 

 ویزای باکو فوری

نوع ویزا : ۱ ماهه فوری

قیمت : ۴۰ دلار

مدت اقامت : ۳۰ روز

مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای آذربایجان : ۱ روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی ۳×۴ تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

 

 ویزای ترانزیت باکو

نوع ویزا : ترانزیت سینگل

قیمت : ۵۰ دلار

مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای آذربایجان : ۲ روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی ۳×۴ ، تسویه کامل (در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

 

ویزای ترانزیت آذربایجان (دبل)

نوع ویزا : ترانزیت دبل

قیمت : ۷۰ دلار

مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای آذربایجان : ۲ روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی ۳×۴ ، تسویه کامل (در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

 

ویزای آذربایجان سه ماهه

نوع ویزا : ۳ ماهه سینگل

قیمت : ۷۵ یورو

مدت اقامت : ۹۰ روز

مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای آذربایجان : ۳ روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی ۳×۴ ، تسویه کامل (در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

 

ویزای یک ساله آذربایجان

نوع ویزا : ۱ ساله

قیمت : ۱۲۲۰ دلار

مدت اقامت : ۱۲۰ روز

مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای آذربایجان : ۷ روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی ۳×۴ ، تسویه کامل (در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

 

ویزای باکو یک ساله

نوع ویزا : ۱ ساله

قیمت : ۱۳۲۰ دلار

مدت اقامت : ۱۸۰ روز

مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای آذربایجان : ۷ روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی ۳×۴ ، تسویه کامل (در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

  Masterfully Handcrafted for Awesomeness

  WE DO MOVE

  YOUR WORLD

  Greatives – Design, Marketing, Sales

  Working Hours : 09:00 – 19:00
  Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
  Phone : +380 22 333 555