اطلاعات گردشی تایوان

اطلاعات گردشی تایوان

اطلاعات گردشی تایوان 1350 500 خانم سپاهی
تنگه تاروکو تایوان

تنگه تایوان از جنوب تا شمال حدود ۳۸۰ کیلومتر طول و از شرق تا غرب بطور متوسط ۱۹۰ کیلومتر عرض دارد . نزدیکترین فاصله از ” شین جو ” استان تایوان تا ” پین تان ” استان فو جیان فقط ۱۳۰ کیلومتر است . در روزهای صاف و آفتابی ، می توان از نقاط بلند در سواحل استان ” فو جیان ” ابرهای اطراف کوه های بلند تایوان و حتی کوه بلند ” جی لون ” در شمال این استان را مشاهده کرد .
مساحت جزیره تایوان ۹۷ در صد مساحت سراسر استان را شامل می شود ، این جزیره نیز بزرگترین جزیره چین است . در جزیره کوه های زیادی وجود دارد ، مساحت کوه ها و تپه ها دو سوم مساحت کل جزیره را تشکیل می دهد . مساحت دشت ها کمتر از یک سوم مساحت جزیره است . کوهستانهای مرکزی ، ” یو شان ” ، ” شه شان ” ، ” آلی شان ” و ” تای دونگ شان ” ۵ سلسله جبار بزرگ جزیره تایوان است . بلندی در مناطق مرکزی و دو کنده تایوان از ویژگی های جغرافیایی این جزیره است . کوهستان مرکزی که از جنوب تا شمال امداد دارد ، جزیره تایوان را به دو بخش تقسیم می کند ، ارتفاع این کوه به تدریج به طرف سواحل شرقی و غربی کاهش میاید . در کوه ” یو شان ” قله اصلی کوهستان ” یو شان ” ۳۹۹۷ مترارتفاع وجود ارد که بلندترین قله استان ” تایوان ” است.

 

وضعیت عمومی تایوان

تایوان یک استان جزیره ای چین بوده و از چند جزیره تشکیل می شود و در حاشیه جنوب شرقی فلات قاره چین واقع است . استان تایوان متشکل ازدو گروه جزیره از قبیل جزیره تایوان و جزایر حاشیه آن و مجمع الجزایر ” پنگ هو ” است ، این دو گروه جزایر که مساحت خاک آن حدود ۳۶ هزار کیلومتر مربع است ، بیش از ۸۰ جزیره تایوان را شامل می شود .
شمال تایوان با دریای ” دون های ” و شمال شرق این استان با مجمع الجزایر ” لیو چیو ” مرتبط و در شرق تایوان اقیانوس آرام واقع است . جنوب این منطقه تنگه ” باس ” می باشد که در مجاورت فیلیپین است . در طرف غربی ، تنگه تایوان این استان و استان ” فو جیان ” در خاک اصلی چین را از یکدیگر جدا می سازد . کمترین فاصله بین دو استان فقط ۱۳۰ کیلومتر است . این استان مرکز خط مسیر کشتیرانی اقیانوس آرام غرب را کنترل می کند و موقعیت راهبردی آن بسیار مهم است.

 

آب و هوا و محصولات عمده

استان ” تایوان ” چین که بین منطقه معتدل و منطقه حاره واقع است ، دارای آب و هوای منطقه حاره و نیمه حاره میباشد . با توجه به اینکه دریا اطراف تایوان را در بر گرفته ، این استان تحت تاثیرات بادهای موسمی دریایی قرار داشته و آب و هوای مطلوبی دارد و اثری از سرمای سخت و شدید زمستان و گرمای سوزان تابستان در این جزیره دیده نمی شود . دمای متوسط هوا در سال در سراسر این استان به غیر از مناطق کوهستانی حدود ۲۲ درجه سانتیگراد می باشد . اصلا در تمام سال در مناطق معمولی برف نمی بارد ، اما در نطقی با ارتفاع بالاتر از ۳۰۰۰متر برف باریده می شود . در استان تایوان باران می بارد و هوای توفانی زیاد موجود است .

Leave a Reply